Onze diensten


  aanleg onderhoud

Aanleg van gazon & sportvelden

 

Voorbereinde werken

Oude zode verwijderen

Voor u kan beginnen aan de voorbereidende werken moet altijd de oude zode verwijderd of vernietigd worden. Anders kan dit voor problemen zorgen tijdens de volgende werken.

In kleinere percelen opteren we meestal voor de zode eerst te behandelen met glyfosfaten en daarna deze af te pelen met een aangepaste machine.

Bij grotere percelen zullen we de zode ook eerst behandelen met glyfosfaten waarna we deze zullen infrezen.

Frezen

De grond wordt gefreesd om deze luchtiger te maken waardoor uw graszode beter kan groeien. Ook kunnen er voedingstoffen worden ingefreesd.

 

We beschikken over 2 soorten frezen:
De normale frees
Deze dient voornamelijk om harde ondergronden los te maken, waardoor verdere bewerkingen vergemakkelijken.

 

De overtop frees
Deze frees wordt voornamelijk gebruikt om grond fijnkorrelig temaken waardoor deze gemakkelijker kan worden bewerkt.
Door een mechanisme in deze frees worden ook kleine stenen naar een lager grondlaag (± 20 cm) geplaatst zodat deze niet naar de oppervlakte komen tijdens latere bewerkingen.

 

Egaliseren

Na het frezen moet de grond worden geëgaliseerd, of worden aangepast aan het gewenste reliëf.

Wij beschikken hiervoor over verschillende machines van grof tot fijn, van groot tot klein.

Rollen

In ons bedrijf beschikken we over een aangepaste rol.

De rol kan gebruikt worden om het land wat aan te drukken voor het zaaien. Dit kan handig zijn om later geen verzakkingen te bekomen.

De rol kan ook worden gebruikt om los gekomen stukken gras terug vast te leggen. Zoals bij het bespelen van een voetbalveld, komen heel wat stukken gras los te liggen, waardoor het grasveld fel beschadigd wordt. Door na het bespelen van het voetbalveld, het grasveld te rollen, komen al deze losliggende stukken terug vast te zitten, waardoor het grasveld veel vlugger hersteld.

De rol wordt getrokken door een speciaal aangepaste trekker die op brede banden staat om zo weinig mogelijk schade aan te richten

Grasdallen

Indien u parking of verharde paden in een groene omgeving liggen, is het aangenaam deze omgeving niet te onderbreken. Hiervoor heeft u de mogelijkheid om grasdallen te gebruiken.

Dit zijn kunststof platen die onder de graszode worden aangelegd zodat het zorgt voor een stevige ondergrond waar u kan op rijden, maar waar het gras niet wordt beschadigd.

 

Zaaien

Nu de ondergrond goed is voorbereid, kunnen we beginnen zaaien.

We beschikken hiervoor over verschillende machines die elk hun eigen voordelen hebben. Steeds zorgen we er wel voor dat de graszaden perfect verdeeld liggen op het oppervlak, en dat deze zich bevinden op een ideale diepte.

Deze combinatie zorgt ervoor dat u het beste gazon kunt bekomen.

Kunnen wij u helpen met een van onze diensten?

vraag vrijblijvend een offerte aan

 

Onderhoud van gazons & grasvelden

Maaien

We beschikken over diverse soorten maaiers met elk hun specifieke voordelen

Kooimaaiers:

Kooimaaiers worden gebruikt omdat het gras dan niet afgeslagen, maar afgeknipt wordt. Dit komt het grasperk alleen maar te goede, en het afgemaaide veld ziet er ook veel beter en eleganter uit.

Deze maaiers zijn voornamelijk geschikt voor de grotere oppervlaktes zoals voetbalvelden e.d.

Cirkelmaaiers:

We beschikken over een kubota zero turn maaier. Dit wil zeggen dat er geen draaicirkel aanwezig is, en dus een zeer handig en wendbare machine is. Deze machine heeft de mogelijkheid om het gemaaide gras op een bepaalde hoogte te lossen.

Klepelmaaiers:

We beschikken over 2 verschillende klepelmaaiers:

 

De wiedenmann super 400

Deze maaier is ideaal geschikt voor het maaien van lang gras op grote oppervlaktes.

Deze machine beschikt over een laag draagvermogen, waardoor het mogelijk is om ook in niet ideale weersomstandigheden te maaien. Deze machine kan het gemaaide gras opvangen en lossen op een bepaalde hoogte.

 

De amazone profihopper

Dit is een kleine, handige klepelmaaier.

Deze werkt volgens hetzelfde principe als een zero-turn maaier, dit wil dus zeggen dat het mogelijk is om overal achter, rond en tussen te maaien.
Dankzij de kleine klepels en de rol die zich na deze klepels bevindt, wordt de graszode perfect gelijk gemaaid met een minimale beschadiging aan het gras. Zodat een mooi egale graszode achterblijft.

Deze maaier is ook krachtig genoeg om het langere gras te maaien.

Via het compactor systeem van amazone wordt de hoeveelheid afval drastisch verminderd.

Het is ook mogelijk om het gemaaid gras te laten liggen op de graszode, hiervoor wordt het gras zeer fijn gemalen zodat het achterblijvende maaisel geen schade kan maken aan de graszode.

Verticuteren

Indien u last hebt van mos in uw gazon is dit de ideale oplossing. Eerst wordt het gazon behandeld met een speciaal product zodat het mos verdord. Daarna wordt het mos uitgekamd.

Dit wordt gedaan met een aangepaste klepelmaaier, waardoor het mogelijk is om het uitgekamde mos direct op te vangen. Hierdoor wordt er veel werk uitgespaard met het oprapen van het mos.

Bemesten

Om het mooiste gazon te bekomen is het noodzakelijk dat dit op regelmatige tijdstippen wordt bemest. Dit kan gebeuren aan de hand van zowel vaste (korrels) als vloeibare meststoffen.

Sproeien

Indien er ziektes, vreemde grassen of insecten bevinden in u gazon, kan dit meestal worden behandeld met sproeistoffen. Dankzij een jarenlange ervaring weten we zelf wat het beste product is voor ieder specifiek probleem zodat dit kan worden behandeld met zo weinig mogelijk bijkomende schade aan uw gazon en het milieu.

Beregenen

In de drogere periodes moeten grasvelden worden beregend om tot het beste resultaat te komen, dit van het kleinste perkje tot het grootste voetbalplein. Wij beschikken over alle soorten beregeningsmateriaal van groot tot klein.

Bezanden

Een voetbal terrein wordt gemaakt om te gebruiken, maar een gazon dat wordt gebruikt, blijft niet eeuwig plat. Hiervoor kan er beroep worden gedaan op bezanden. Hierbij wordt er een klein laagje zand bovenop het bestaande gazon gestrooid en daarna geëgaliseerd, waardoor alle putten en bulten terug perfect egaal worden.